For å gi deg et finansieringsbevis, trenger banken dokumentasjon på inntekten din, typisk lønnslipper og siste